Android Snackbar Kullanımı

Android platformunda Toast mesajından farklı olarak birde snackbar nesnesini kullanarak kullanıcıya mesaj veya uyarı gösterme amacıyla kullandığımız bir nesnedir.Kullanımı Şu Şekildedir,